Dalat City

1. L'angfarm Buffet Chợ Đêm

6 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 1, Dalat City
07:30 - 22:30 | Everyday
02633510520 - 0888960960

 

2. L'angfarm Buffet Lê Đại Hành

21 Le Đai Hanh, Ward 3, Dalat
07:30 - 22:30 | Everyday
02633823179 - 0888960960