Nội quy, quy định mới

Noi bo phong kinh doanh, content image - 01.jpg

Phải luôn cười chào niềm nở khi gặp khách hàng

"Chào anh", "Chào chị",... mỗi khi khách bước vào cửa hàng, mỗi khi gặp khách bên trong cửa hàng, số lần cười chào không giới hạn. Trừ 5 điểm nếu không thực hiện.

 

Nội quy, quy định hiện hành