Dalat City

1. L'angfarm Store Chợ Đêm

6 Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 1, Dalat City
07:30 - 22:30 | Everyday
02633510520 - 0888960960

 

2. L'angfarm Store Lê Đại Hành

21 Le Dai Hanh Street, Ward 3, Dalat City
07:30 - 22:30 | Everyday
02633823179 - 0888960960

 

3. L'angfarm Store Mộng Đẹp

Dalat market stairs, Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 1, Dalat City
07:30 - 22:30 | Everyday
02633912501 - 0888960960

 

4. L'angfarm Store Big C Đà Lạt

Big C Supermarket Dalat, Dalat Central Square, Tran Quoc Toan Street, Ward 1, Dalat City
07:30 - 22:00 | Everyday
02633571789 - 0888960960

 

5. L'angfarm Store Thanh Bình 1

Thanh Binh Hotel, Dalat Market Roundabout, Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 1, Dalat City
06:30 - 23:00 | Everyday
02633522560 - 0888960960

 

6. L'angfarm Store Thanh Bình 2

Thanh Binh Hotel, Dalat Market Roundabout, Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 1, Dalat City
07:30 - 22:30 | Everyday
02633912506 - 0888960960

 

7. L'angfarm Store Nam Kỳ

1G Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 1, Dalat City
07:30 - 22:00 | Everyday
02633817666 - 0888960960

 

8. L'angfarm Store Bùi Thị Xuân

7 Bui Thi Xuan Street, Ward 2, Dalat City
07:30 - 22:00 | Everyday
0888960960

 

9. L'angfarm Store Vườn Hoa

Dalat Flower Garden, Tran Quoc Toan Street, Ward 8, Dalat City
07:30 - 22:00 | Everyday
0888960960

 

10. L'angfarm Store Bờ Hồ

Thuy Ta Roundabout, Tran Quoc Toan Street, Ward 1, Dalat City
07:30 - 21:00 | Everyday
02633912511 - 0888960960

 

11. L'angfarm Store Datanla

Datanla Waterfall, Ward 3, Dalat City
07:30 - 16:30 | Everyday
0888960960

 

12. L'angfarm Store Cáp Treo ga trên

Khu Du Lịch Cáp Treo, Ga Trên, Ward 3, Dalat City
07:30 - 16:30 | Everyday
0888960960

 

13. L'angfarm Store Cáp Treo ga dưới

Khu Du Lịch Cáp Treo, Ga Dưới, Ward 3, Dalat City
07:30 - 16:30 | Everyday
0888960960

 

14. L'angfarm Store Prenn 1

Prenn Waterfall, Ward 3, Dalat City
07:30 - 16:30 | Everyday
02636294139 - 0888960960

 

15. L'angfarm Store Prenn 2

Prenn Waterfall, Ward 3, Dalat City
07:30 - 16:30 | Waterfall
0888960960

 

16. L'angfarm Store Prenn 3

Prenn Waterfall, Ward 3, Dalat City
07:30 - 16:30 | Waterfall
0888960960

 

Ho Chi Minh City

1. L'angfarm Store Trần Hưng Đạo

771 - 773 - 775 Tran Hung Dao Street, Ward 1, District 5, Ho Chi Minh City
07:30 - 23:00 | Everyday
02838363900 - 0888960960

 

2. L'angfarm Store Lotte Mart Nam Sài Gòn

Lotte Mart Supermarket Nam Sai Gon, 469 Nguyen Huu Tho Street, Ward Tan Hung, District 7, Ho Chi Minh City
08:00 - 22:00 | Everyday
0888960960

 

3. L'angfarm Store Lotte Mart Gò Vấp

Lotte Mart Supermarket Go Vap, 242 Nguyen Van Luong Street, Ward 10, District Go Vap, Ho Chi Minh City
08:00 - 22:00 | Everyday
0888960960

 

Nha Trang City

1. L'angfarm Store Lotte Mart Nha Trang

Lotte Mart Supermarket Nha Trang, 58 23 Thang 10 Street, Ward Phuong Son, Nha Trang City
08:00 - 22:00 | Everyday
0888960960

 

Da Nang City

1. L'angfarm Store Lotte Mart Đà Nẵng

Lotte Mart Supermarket Da Nang, 6 Nai Nam Street, Ward Hoa Cuong Bac, District Hai Chau, Da Nang City
08:00 - 22:00 | Các ngày trong tuần
0888960960