TP. Đà Lạt

Nhân viên đóng gói

Số lượng tuyển: 10
Mức lương: 4,000,000 - 4,500,000
Nơi làm việc: Nhà máy L’ANGFARM tại thành phố Đà Lạt, 1B Hoàng Văn Thụ, Phường 5, TP. Đà Lạt

Giám sát kinh doanh khu vực

Số lượng tuyển: 01
Mức lương: 8,000,000 – 12,000,000
Nơi làm việc: Khu vực thành phố Đà Lạt

Trưởng bộ phận đóng gói trà

Số lượng tuyển: 01
Mức lương: 4,500,000 - 6,000,000
Nơi làm việc: Nhà máy L’ANGFARM tại thành phố Đà Lạt, 1B Hoàng Văn Thụ, Phường 5, TP. Đà Lạt

Nhân viên kế toán tổng hợp

Số lượng tuyển: 01
Mức lương: 5,500,000 - 7,500,000
Nơi làm việc: Văn phòng L’ANGFARM tại thành phố Đà Lạt, 1B Hoàng Văn Thụ, Phường 05, TP. Đà Lạt

 

TP. Hồ Chí Minh

Nhân viên tài xế giao nhận hàng

Số lượng tuyển: 01
Mức lương: 7,500,000 - 9,000,000
Nơi làm việc: Nội thành thành phố Hồ Chí Minh