TP. Đà Lạt

Nhân viên đóng gói

Số lượng tuyển: 10
Mức lương: 4,000,000 - 4,500,000
Nơi làm việc: Nhà máy L’ANGFARM tại thành phố Đà Lạt, 1B Hoàng Văn Thụ, Phường 5, TP. Đà Lạt

Nhân viên tạp vụ

Số lượng tuyển: 01
Mức lương: 4,000,000 - 5,000,000
Nơi làm việc: Hệ thống cửa hàng L’ANGFARM tại thành phố Đà Lạt

Trưởng bộ phận đóng gói trà

Số lượng tuyển: 01
Mức lương: 4,500,000 - 6,000,000
Nơi làm việc: Nhà máy L’ANGFARM tại thành phố Đà Lạt, 1B Hoàng Văn Thụ, Phường 5, TP. Đà Lạt

Nhân viên kế toán tổng hợp

Số lượng tuyển: 01
Mức lương: 5,500,000 - 7,500,000
Nơi làm việc: Văn phòng L’ANGFARM tại thành phố Đà Lạt, 1B Hoàng Văn Thụ, Phường 05, TP. Đà Lạt

Nhân viên kế toán bán hàng

Số lượng tuyển: 01
Mức lương: 4,000,000 - 6,000,000
Nơi làm việc: Văn phòng L’ANGFARM tại thành phố Đà Lạt, 1B Hoàng Văn Thụ, Phường 05, TP. Đà Lạt

Nhân viên QC

Số lượng tuyển: 01
Mức lương: 5,000,000 - 6,000,000
Nơi làm việc: Nhà máy L’ANGFARM tại thành phố Đà Lạt, 1B Hoàng Văn Thụ, Phường 5, TP. Đà Lạt

TP. Nha Trang

Nhân viên bán hàng

Số lượng tuyển: 04
Mức lương: 4,000,000 - 4,500,000 (5.000.000 – 6.500.000 khi trở thành nhân viên chính thức)
Nơi làm việc: Gian hàng L’ANGFARM, Nha Trang Center 20 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa